诗词名句
诗词鉴赏

渔家傲


渔家傲
作者: 可旻
朝代:
渔家傲
拼音:
['yu', 'jia', 'ao']
理性本来长自在 。
['li', 'xing', 'ben', 'lai', 'zhang', 'zi', 'zai']

灵通昭彻光无碍 。
['ling', 'tong', 'zhao', 'che', 'guang', 'wu', 'ai']

因被无明风恼害 。
['yin', 'bei', 'wu', 'ming', 'feng', 'nao', 'hai']

真如海 。
['zhen', 'ru', 'hai']

等闲吹动波千派 。
['deng', 'xian', 'chui', 'dong', 'bo', 'qian', 'pai']

五蕴山头云 。
['wu', 'yun', 'shan', 'tou', 'yun']

遮藏心月无光彩 。
['zhe', 'cang', 'xin', 'yue', 'wu', 'guang', 'cai']

六贼会须知悔改 。
['liu', 'zei', 'hui', 'xu', 'zhi', 'hui', 'gai']

除贪爱 。
['chu', 'tan', 'ai']

刹那跳出娑婆界 。
['cha', 'na', 'tiao', 'chu', 'suo', 'po', 'jie']


简体:
渔家傲
理性本来长自在 。
灵通昭彻光无碍 。
因被无明风恼害 。
真如海 。
等闲吹动波千派 。
五蕴山头云 。
遮藏心月无光彩 。
六贼会须知悔改 。
除贪爱 。
刹那跳出娑婆界 。

转载请注明出处诗词网 » 渔家傲