诗词名句
诗词鉴赏

鼓吹曲辭 巫山高


鼓吹曲辭 巫山高
作者: 僧齊己
朝代:
鼓吹曲辭 巫山高
拼音:
['gu', 'chui', 'qu', 'ci', 'wu', 'shan', 'gao']
巫山高,巫女妖 。
['wu', 'shan', 'gao', 'wu', 'nv', 'yao']

雨爲暮兮雲爲朝,楚王顦顇魂欲銷 。
['yu', 'wei', 'mu', 'xi', 'yun', 'wei', 'chao', 'chu', 'wang', 'qiao', 'cui', 'hun', 'yu', 'xiao']

秋猨嗥嗥日將夕,紅霞紫煙凝老壁 。
['qiu', 'yuan', 'hao', 'hao', 'ri', 'jiang', 'xi', 'hong', 'xia', 'zi', 'yan', 'ning', 'lao', 'bi']

千巖萬壑花皆坼,但恐芳菲無正色 。
['qian', 'yan', 'wan', 'he', 'hua', 'jie', 'che', 'dan', 'kong', 'fang', 'fei', 'wu', 'zheng', 'se']

不知今古行人行,幾人經此無秋情 。
['bu', 'zhi', 'jin', 'gu', 'xing', 'ren', 'xing', 'ji', 'ren', 'jing', 'ci', 'wu', 'qiu', 'qing']

雲深廟遠不可覓,十二峰頭插天碧 。
['yun', 'shen', 'miao', 'yuan', 'bu', 'ke', 'mi', 'shi', 'er', 'feng', 'tou', 'cha', 'tian', 'bi']


简体:
鼓吹曲辞 巫山高
巫山高,巫女妖 。
雨为暮兮云为朝,楚王憔悴魂欲销 。
秋猿嗥嗥日将夕,红霞紫烟凝老壁 。
千岩万壑花皆坼,但恐芳菲无正色 。
不知今古行人行,几人经此无秋情 。
云深庙远不可觅,十二峰头插天碧 。

转载请注明出处诗词网 » 鼓吹曲辭 巫山高