诗词名句
诗词鉴赏

声声慢


声声慢
作者: 张炎
朝代:
声声慢
拼音:
['sheng', 'sheng', 'man']
平沙催晓,野水惊寒,遥岑寸碧烟空 。
['ping', 'sha', 'cui', 'xiao', 'ye', 'shui', 'jing', 'han', 'yao', 'cen', 'cun', 'bi', 'yan', 'kong']

万里冰霜,一夜换却西风 。
['wan', 'li', 'bing', 'shuang', 'yi', 'ye', 'huan', 'que', 'xi', 'feng']

晴梢渐无坠叶,撼秋声、都是梧桐 。
['qing', 'shao', 'jian', 'wu', 'zhui', 'ye', 'han', 'qiu', 'sheng', 'dou', 'shi', 'wu', 'tong']

情正远,奈吟湘赋楚,近日偏慵 。
['qing', 'zheng', 'yuan', 'nai', 'yin', 'xiang', 'fu', 'chu', 'jin', 'ri', 'pian', 'yong']

客里依然清事,爱窗深帐暖,戏拣香筒 。
['ke', 'li', 'yi', 'ran', 'qing', 'shi', 'ai', 'chuang', 'shen', 'zhang', 'nuan', 'xi', 'jian', 'xiang', 'tong']

片霎归程,无奈梦与心同 。
['pian', 'sha', 'gui', 'cheng', 'wu', 'nai', 'meng', 'yu', 'xin', 'tong']

空教故林怨鹤,掩闲门、明月山中 。
['kong', 'jiao', 'gu', 'lin', 'yuan', 'he', 'yan', 'xian', 'men', 'ming', 'yue', 'shan', 'zhong']

春又小,甚梅花、犹自未逢 。
['chun', 'you', 'xiao', 'shen', 'mei', 'hua', 'you', 'zi', 'wei', 'feng']


简体:
声声慢
平沙催晓,野水惊寒,遥岑寸碧烟空 。
万里冰霜,一夜换却西风 。
晴梢渐无坠叶,撼秋声、都是梧桐 。
情正远,奈吟湘赋楚,近日偏慵 。
客里依然清事,爱窗深帐暖,戏拣香筒 。
片霎归程,无奈梦与心同 。
空教故林怨鹤,掩闲门、明月山中 。
春又小,甚梅花、犹自未逢 。

转载请注明出处诗词网 » 声声慢