诗词名句
诗词鉴赏

绛都春


绛都春
作者: 张榘
朝代:
绛都春
拼音:
['jiang', 'dou', 'chun']
平山老柳 。
['ping', 'shan', 'lao', 'liu']

寄多少胜游,春愁诗瘦 。
['ji', 'duo', 'shao', 'sheng', 'you', 'chun', 'chou', 'shi', 'shou']

万叠翠屏,一抹江烟浑如旧 。
['wan', 'die', 'cui', 'ping', 'yi', 'mo', 'jiang', 'yan', 'hun', 'ru', 'jiu']

晴空栏槛今何有 。
['qing', 'kong', 'lan', 'kan', 'jin', 'he', 'you']

寂寞文章身後 。
['ji', 'mo', 'wen', 'zhang', 'shen', 'hou']

唤回奇事,青油上客,放怀樽酒 。
['huan', 'hui', 'qi', 'shi', 'qing', 'you', 'shang', 'ke', 'fang', 'huai', 'zun', 'jiu']

知不 。
['zhi', 'bu']

全淮万里,羽书静,草绿长亭津堠 。
['quan', 'huai', 'wan', 'li', 'yu', 'shu', 'jing', 'cao', 'lv', 'chang', 'ting', 'jin', 'hou']

小队出郊,花底赓酬闲时候 。
['xiao', 'dui', 'chu', 'jiao', 'hua', 'di', 'geng', 'chou', 'xian', 'shi', 'hou']

和薰筹幕垂春昼 。
['he', 'xun', 'chou', 'mu', 'chui', 'chun', 'zhou']

坐看蓉池波皱 。
['zuo', 'kan', 'rong', 'chi', 'bo', 'zhou']

主宾同会风云,盛名可久 。
['zhu', 'bin', 'tong', 'hui', 'feng', 'yun', 'sheng', 'ming', 'ke', 'jiu']


简体:
绛都春
平山老柳 。
寄多少胜游,春愁诗瘦 。
万叠翠屏,一抹江烟浑如旧 。
晴空栏槛今何有 。
寂寞文章身后 。
唤回奇事,青油上客,放怀樽酒 。
知不 。
全淮万里,羽书静,草绿长亭津堠 。
小队出郊,花底赓酬闲时候 。
和薰筹幕垂春昼 。
坐看蓉池波皱 。
主宾同会风云,盛名可久 。

转载请注明出处诗词网 » 绛都春