诗词名句
诗词鉴赏

念奴娇


念奴娇
作者: 李曾伯
朝代:
念奴娇
拼音:
['nian', 'nu', 'jiao']
平生宦海,是几番风雨,几番霜雪 。
['ping', 'sheng', 'huan', 'hai', 'shi', 'ji', 'fan', 'feng', 'yu', 'ji', 'fan', 'shuang', 'xue']

绿野来归身强健,镜里微添华发 。
['lv', 'ye', 'lai', 'gui', 'shen', 'qiang', 'jian', 'jing', 'li', 'wei', 'tian', 'hua', 'fa']

剑束床头,书寻架上,富贵轻於叶 。
['jian', 'shu', 'chuang', 'tou', 'shu', 'xun', 'jia', 'shang', 'fu', 'gui', 'qing', 'yu', 'ye']

南坡石竹,年来尤更清绝 。
['nan', 'po', 'shi', 'zhu', 'nian', 'lai', 'you', 'geng', 'qing', 'jue']

好是梅坞松关,对湘溪一曲,翠屏千叠 。
['hao', 'shi', 'mei', 'wu', 'song', 'guan', 'dui', 'xiang', 'xi', 'yi', 'qu', 'cui', 'ping', 'qian', 'die']

柱杖篮舆诗卷里,尚小东山勋业 。
['zhu', 'zhang', 'lan', 'yu', 'shi', 'juan', 'li', 'shang', 'xiao', 'dong', 'shan', 'xun', 'ye']

只恐鸥盟,难望鹤怨,未是闲时节 。
['zhi', 'kong', 'ou', 'meng', 'nan', 'wang', 'he', 'yuan', 'wei', 'shi', 'xian', 'shi', 'jie']

片云收却,照人依旧明月 。
['pian', 'yun', 'shou', 'que', 'zhao', 'ren', 'yi', 'jiu', 'ming', 'yue']


简体:
念奴娇
平生宦海,是几番风雨,几番霜雪 。
绿野来归身强健,镜里微添华发 。
剑束床头,书寻架上,富贵轻于叶 。
南坡石竹,年来尤更清绝 。
好是梅坞松关,对湘溪一曲,翠屏千叠 。
柱杖篮舆诗卷里,尚小东山勋业 。
只恐鸥盟,难望鹤怨,未是闲时节 。
片云收却,照人依旧明月 。

转载请注明出处诗词网 » 念奴娇