诗词名句
诗词鉴赏

送元使君自楚移越


送元使君自楚移越
作者: 劉商
朝代:
送元使君自楚移越
拼音:
['song', 'yuan', 'shi', 'jun', 'zi', 'chu', 'yi', 'yue']
露冕行春向若耶,野人懷惠欲移家 。
['lu', 'mian', 'xing', 'chun', 'xiang', 'ruo', 'ye', 'ye', 'ren', 'huai', 'hui', 'yu', 'yi', 'jia']

東風二月淮陰郡,唯見棠棃一樹花 。
['dong', 'feng', 'er', 'yue', 'huai', 'yin', 'jun', 'wei', 'jian', 'tang', 'li', 'yi', 'shu', 'hua']


简体:
送元使君自楚移越
露冕行春向若耶,野人怀惠欲移家 。
东风二月淮阴郡,唯见棠棃一树花 。

转载请注明出处诗词网 » 送元使君自楚移越