诗词名句
诗词鉴赏

感遇詩三十八首 五


感遇詩三十八首 五
作者: 陳子昂
朝代:
感遇詩三十八首 五
拼音:
['gan', 'yu', 'shi', 'san', 'shi', 'ba', 'shou', 'wu']
市人矜巧智,於道若童蒙 。
['shi', 'ren', 'jin', 'qiao', 'zhi', 'yu', 'dao', 'ruo', 'tong', 'meng']

傾奪相夸侈,不知身所終 。
['qing', 'duo', 'xiang', 'kua', 'chi', 'bu', 'zhi', 'shen', 'suo', 'zhong']

曷見玄真子,觀世玉壺中 。
['he', 'jian', 'xuan', 'zhen', 'zi', 'guan', 'shi', 'yu', 'hu', 'zhong']

窅然遺天地,乘化入無窮 。
['yao', 'ran', 'yi', 'tian', 'di', 'cheng', 'hua', 'ru', 'wu', 'qiong']


简体:
感遇诗三十八首 五
市人矜巧智,于道若童蒙 。
倾夺相夸侈,不知身所终 。
曷见玄真子,观世玉壶中 。
窅然遗天地,乘化入无穷 。

转载请注明出处诗词网 » 感遇詩三十八首 五