诗词名句
诗词鉴赏

郊廟歌辭 享先蠶樂章 昭慶


郊廟歌辭 享先蠶樂章 昭慶
作者: 不詳
朝代:
郊廟歌辭 享先蠶樂章 昭慶
拼音:
['jiao', 'miao', 'ge', 'ci', 'xiang', 'xian', 'can', 'le', 'zhang', 'zhao', 'qing']
仙壇禮既畢,神駕儼將昇 。
['xian', 'tan', 'li', 'ji', 'bi', 'shen', 'jia', 'yan', 'jiang', 'sheng']

佇屬深祥起,方期庶績凝 。
['zhu', 'shu', 'shen', 'xiang', 'qi', 'fang', 'qi', 'shu', 'ji', 'ning']

虔誠資宇內,務本勖黎蒸 。
['qian', 'cheng', 'zi', 'yu', 'nei', 'wu', 'ben', 'xu', 'li', 'zheng']

靈心昭備享,率土洽休徵 。
['ling', 'xin', 'zhao', 'bei', 'xiang', 'lv', 'tu', 'qia', 'xiu', 'zheng']


简体:
郊庙歌辞 享先蚕乐章 昭庆
仙坛礼既毕,神驾俨将升 。
伫属深祥起,方期庶绩凝 。
虔诚资宇内,务本勖黎蒸 。
灵心昭备享,率土洽休征 。

转载请注明出处诗词网 » 郊廟歌辭 享先蠶樂章 昭慶